วิหารนี้สร้างในศตวรรษที่ 15 โดยพระนิกายฟรานซิสกัน ที่ประหลาดพิสดารคือ ผนังภายในวิหารนี้สร้างขึ้น จากกระดูกของมนุษย์กว่า 5,000 คน เท่านั้นไม่พอ มีซากศพ 2 ร่าง ห้อยแขวนติดผนังด้านหนึ่งด้วย!!  ตํานานระบุว่า "ครั้งกระโน้นมีสตรีนางหนึ่งซึ่งยึดมั่นในคาทอลิก แต่ได้ถูกสามีผู้โมโหร้ายกับลูกชายของเธอเองช่วยกันโบยตีจนตาย ก่อนสิ้นชีวิตเธอได้สาปให้วิญญาณของเขาทั้ง 2 ลงนรกแม้แต่พื้นพสุธาก็จะไม่ยินดีรับร่างของเขา  ไม่นานนักชายทั้งสองก็ถึงแก่มรณกรรม  ชาวเมืองพยายามขุดหลุมฝังศพของเขา แต่ขุดลงไปที่ใดก็เจอแต่หิน  เมื่อจนปัญญาพวกเขาจึงนําเอาซากศพทั้งสองขึ้นไปห้อยแขวนไว้กับผนังวิหารดังกล่าว สําหรับให้นักบวชได้ใช้ปลงในระหว่างทําสมาธิ  นับเป็นคําสาปที่ขลังยิ่ง

Comment

Comment:

Tweet