คําสาปในสวนอีเดน (Garden of Eden)

posted on 30 Aug 2009 10:41 by papaza-nursing in knowlege

       

 

 

         นับเป็นคําสาปแรกเริ่มสุดๆ ตั้งแต่ครั้งพระเจ้าสร้างโลกโน่นเลย โดยปรากฏเรื่องราวอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลว่าทรงเสกอาดัม-มนุษย์ผู้ชายขึ้นก่อน จากนั้นก็แซะเอาซี่โครงของอาดัมมาเสกเป็นอีฟ แล้วส่งทั้งคู่ไปอยู่ในสวนอีเดน พร้อมรับสั่งว่าจะกินอะไรก็ได้ทุกอย่างยกเว้นผลไม้จากต้นแห่งความรู้หรือแอปเปิ้ล แต่งูตัวแสบซิมันยุยง   อีฟให้หมํ่าแอปเปิ้ลเข้าไป หมํ่าคนเดียวไม่พอ อีฟยังชักชวนให้อาดัมหมํ่าด้วยเมื่อขัดคําสั่งของพระเจ้า ก็เป็นเรื่องซิ โดยนายงูจอมแสบโดนสาปให้ไปไหนมาไหนด้วยการใช้ท้องไถไป อีฟโดนสาปให้คลอดลูก ด้วยความเจ็บปวดรวดร้าว ส่วนอาดัมต้องทํางานหาเลี้ยงท้องอย่างเหน็ดเหนื่อยทั้งชีวิต ซึ่งคําสาปมหากาฬนี้ก็ตกทอดมาถึง พวกเราทุกคนกระทั่ง ทุกวันนี้

Comment

Comment:

Tweet